Continguts examen català unitat 1 i 2

  • Text (lectura)
    • comprensió lectora
      • conceptes
      • posar títol
      • preguntes de comprensió
      • altres preguntes relacionades amb el text.
      • alguna pregunta de literatura (per exemple: és un text literari? per què sí i per què no?
  • Gramàtica
    • noms propis / noms comuns (pg. 12)
    • antropònims i topònims (pg. 12)
    • l’hipocorístic, el gènere i l’article personal (pg. 12)
    • separar en… Llegeix més»

Elecció de delegats

Avui hem fet l’elecció de delegats a la classe. A més de l’elecció de delegats, hem fet l’elecció del substitut / ajudant del delegat.
Els resultats han estat:
Delegats:

  • Josep Mencion: Delegat – 24 vots
  • Eva Solsona: Subdelegada – 19 vots
  • Maria – 6 vots

Substituts: