Continguts examen FiQ tema 5

– Models atòmics
– Z, A, ió, isòtop.
– Experiments de Thomson i Rutherfort.
– Models atòmics: Dalton, Thomson, Rutherfort, Bahi i Mecanoaquàtic.
– Nombre atòmic, nombre màssic, massa atòmica.
– Utilitzar la taula periòdica.
– Ió i isòtop.
– Abundàncies isotòpiques: càlcul i concepte.

Llista tasques socials 1r tr

  • Tasca 1. Les ciències socials.
  • Tasca 2. Registre activitat acudit.
  • Tasca 3. Projecte vídeo. Document inicial.
  • Tasca 4. El diari.
  • Tasca 5. Comentari notícia “Tomben l’estàtua de Franco al Born”.
  • Tasca 6. Situació econòmica, social i política de qualsevol país.
  • Tasca 7. Anàlisi mapa PIB.
  • Tasca 8. Activitat dilluns anàlisi en grup.
  • Tasca… Llegeix més»