Continguts examen Física i Química U1

Examen dj. 13 oct. 2016

UNITAT 1: CIÈNCIA I MESURA

QUÈ S’HA DE SABER?

 • Entendre la ciència com el coneixement que prové de l’experimentació. Saber distingir quines qüestions pot contestar la ciència i quines no.
 • Conèixer els passos del mètode científic.
 • Saber distingir entre Física i Química (canvis físics i canvis químics).
 • Conèixer el concepte de magnitud.
 • Conèixer el concepte de mesura.
 • Saber què és el Sistema Internacional d’unitats i saber explicar per què és necessari.
 • Distingir entre unitats fonamentals i unitats derivades.
 • Saber expressar nombres en notació científica.
 • Conèixer la taula de múltiples i submúltiples d’unitats.
 • Saber realitzar factors de conversió d’unitats.
 • Saber identificar la sensibilitat d’un instrument de mesura i conèixer el concepte.
 • Saber amb quantes xifres significatives s’expressa un nombre i tenir en compte les xifres significatives a l’hora d’expressar resultats.
 • Saber la diferència entre un mesurament directe i un mesurament indirecte.
 • Recordar que en totes les mesures experimentals es comet un error i que per compensar aquest error realitzem diversos mesuraments i agafem com a valor de la mesura la mitjana aritmètica d’aquests valors (sense afegir més xifres significatives que el valor de la mesura individual)
 • Saber les normes de seguretat bàsiques d’un laboratori químic.
 • Conèixer els pictogrames de perillositat dels productes químics.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>