Opinions delegats 2015-16

Passeu amb les fletxes per anar veient les diferentes opinions.

Durant l’any 2015-16, estàvem cursant 2n d’ESO, al grup A, amb el tutor Jordi Pregonas.

La delegada era la Paula Palau i el subdelegat en Josep Mencion.