Continguts examen matemàtiques unitat 2

1.Monomis i Polinomis
Expressions algebraiques
Expressió en coeficients
Valor numèric d’un polinomi
2.Operacions amb polinomis
Suma i diferència
Producte
Factor comú
3.Identitats notables
Quadrat d’una suma
Quadrat d’una diferència
Suma per diferència
 
OBS: de la unitat 1 entra la representació d’arrels i de fraccions i cal portar el compàs.