Continguts examen final Senyals i Sistemes

 • Propietats de senyals.
 • Propietats de la transformada de Fourier.
  • Linealitat
  • Dualitat
  • Escalat
  • Gir
  • Conjugat
  • Desplaçament temporal
  • Modulació per sinus i cosinus
  • Derivació
  • Convolució i producte
  • Integració
  • Multiplicació per una incògnita
  • Hermítica: X(f)=X*(-f)
  • Demodulador (tornar a multiplicar pel mateix cosinus).
 • TF de senyals periòdics.
 • DSF (Desenvolupament en Sèrie de Fourier).
 • Mostreig de senyals analògics
 • TF de seqüències.
 • DFT (Transformada… Llegeix més»