Continguts examen final Senyals i Sistemes

 • Propietats de senyals.
 • Propietats de la transformada de Fourier.
  • Linealitat
  • Dualitat
  • Escalat
  • Gir
  • Conjugat
  • Desplaçament temporal
  • Modulació per sinus i cosinus
  • Derivació
  • Convolució i producte
  • Integració
  • Multiplicació per una incògnita
  • Hermítica: X(f)=X*(-f)
  • Demodulador (tornar a multiplicar pel mateix cosinus).
 • TF de senyals periòdics.
 • DSF (Desenvolupament en Sèrie de Fourier).
 • Mostreig de senyals analògics
 • TF de seqüències.
 • DFT (Transformada de Fourier Discreta).
 • Transformada de Fourier Inversa.
 • Correlació i espectre de senyals deterministes.
  • Senyals EF i PMF.
  • Promig temporal d’un senyal.
  • Correlació en senyals EF i PMF.
  • Densitat espectral per EF i PMF.
  • Senyal suma: correlació i espectre (LI).
  • Senyals periòdics.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>